Bungalow gần biển - 1 Double + 1 Single bed

  • Price: 159 RUB
  • (Giá áp dụng cho 1 phòng Bao gồm: 10 % Thuế GTGT, 5 % Phí dịch vụ của chỗ nghỉ, Bữa sáng)