Back to top
Lotus Muine Resort & Spa – Tiêu chuẩn 4 sao

Tháng 10/2015, Tổng cục Du lịch Việt Nam đã chính thức công nhận Lotus Muine Resort & Spa tại Phan Thiết, Bình Thuận đạt tiêu chuẩn của một khu nghỉ mát bốn sao

LOTUS MUINE RESORT & SPA
  • Khu phố 5, Phường Phú Hải, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
  • T: +84 252 3751 777   -   F: +84 252 3719 066
  • E: reservation@lotusmuineresort.com
© Lotus Muine Resort & Spa 2015. All rights reserved.
Ngày đến
Ngày đi
Người lớn
Trẻ em
Ngày đến
Ngày đi
Người lớn
Người lớn